บริษัท ซี.เอ็น.ไอ. จำกัด

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ. จำกัด
C.N.I. COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเอกพล พรเสรีกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและวางระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 34 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 37 แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2809-3962
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี.เอ็น.ไอ. จำกัด