บริษัท ซี.เอ.เอส. อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ซี.เอ.เอส. อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
C.A.S. INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์, นายสุรพล ดารารัตนโรจน์, นายธนิต ดิษสุข, นายสิทธิพัฒน์ บุญ-หลง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 ตุลาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกและขายส่งคอมพิวเตอร์ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 941,943 ถ.พระราม 3 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2216-4242
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี.เอ.เอส. อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด