บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด

บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด
SEA AND HILL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนวลจันทร์ จรุงจรูญพันธ์, นายเจษฎา จรุงจรูญพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มิถุนายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : บริการจัดทำบัญชีจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 362/21 ถ.เจริญราษฎร์ แขวง วัดเกต เขต เมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5330-6070
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด