บริษัท ซุปเปอร์ เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
SUPER K. INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประวัติ เจิมแพทย์จรรยา, นายมานพ มุขอารีวัฒนา, นายภาคภูมิ เชาว์รุ่งรัตนะศิริ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มกราคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์กล้อง และคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 731 ชั้น 9 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-7557-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซุปเปอร์ เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด