บริษัท ซูเปอร์ สเปเชียล จำกัด

บริษัท ซูเปอร์ สเปเชียล จำกัด
SUPER SPECIALS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมเกียรติ ผู้มีชัยวงศ์, นางสุพร ผู้มีชัยวงศ์, นายวรภัทร โตธนะเกษม, นายไพบูลย์ จงสุวัตน์, นายหาญชัย ทิมธนานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มิถุนายน 2533
ทุนจดทะเบียน : 2300000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 24/10 ถ.สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซูเปอร์ สเปเชียล จำกัด