บริษัท ญาณิสา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ญาณิสา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
YANISA INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมศักดิ์ ศักดิ์นันท์กาญจน์, นายสุริยะ เวชชพิทักษ์, นางสาวปานทิพย์ เวชชพิทักษ์, นายอภิรมย์ ซ้ายคล้าย,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 มกราคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/12 หมู่ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2536-2183
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ญาณิสา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด