บริษัท ณัฐกิจ คอมพ์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ณัฐกิจ คอมพ์ ซัพพลาย จำกัด
NATTAKIJ COMP SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกียรติ รัตนอำพล, นายสมพงษ์ รัตนอำพล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 200 ซ.สว่าง 1 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-0123
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ณัฐกิจ คอมพ์ ซัพพลาย จำกัด