บริษัท ดรากอน ซุปเปอร์ไอที จำกัด

บริษัท ดรากอน ซุปเปอร์ไอที จำกัด
DRAGON SUPER IT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนุรักษ์ ประทานพรตระกูล, นางสาวมารศรี นิ่มดิษฐ์2
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 เมษายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายและบริการซ่อมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบบัญชีและภาษีอากร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 493/51 ถ.ประชาราษฎร์ 2 แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2911-3255
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดรากอน ซุปเปอร์ไอที จำกัด