บริษัท ดาวศิลป์ บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ดาวศิลป์ บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด
DAOSILP BUSINESS SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมงคล รุจิรดำรงค์ชัย, นางนิตยา รุจิรดำรงค์ชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 เมษายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจัดทำบัญชี,วางระบบบัญชี จำหน่ายหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2800-6621
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดาวศิลป์ บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด