บริษัท ดิจิตอล ดีไซน์ ออโตเมชั่น จำกัด

บริษัท ดิจิตอล ดีไซน์ ออโตเมชั่น จำกัด
DIGITAL DESIGN AUTOMATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเจษฎา ไพดีพนารักษ์, นายวิชิต ภูริชานนท์, นางพรพิมล มนตรีวัต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 เมษายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์,โปรแกรมทางด้านวิศวกรรม ให้บริการซ่อมบำรุง และรับปรึกษาฝึกอบรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 200 หมู่ 9 อาคาร แลนด์เวสท์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2998-0969
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดิจิตอล ดีไซน์ ออโตเมชั่น จำกัด