บริษัท ดิจิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ดิจิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
DIGITAL ENGINEERING SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอรุณ ด่านทรงชัย, นายนิวัฒน์ ด่านทรงชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อะไหล่ ให้บริการซ่อมแซมติดตั้งบำรุงรักษาเครื่องคอมเป็นที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และรับจ้างผลิตแม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 13/15 หมู่ 9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดิจิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด