บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด

บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด
DIGITAL ASSOCIATES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธนรัตน์ ลี้ตระกูล, นายธาดา โอฬาริก, นายสุวพล สุวรุจิพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มกราคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 8000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ขายส่ง-ปลีก คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ดังกล่าาวทุกชนิดทุกประเภท บริการเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์พัณนาอินเตอร์เน็ต ซ่อมแซม บำรุงรักษา คอมพวเตอร์ โปรแกรมซอฟ ต์แวร์ เว็บเพจ โฮมเพจ พัฒนาระบบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 979/52 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถ.พหลโยธิน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2619-7000
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด