บริษัท ดีจี อาร์ต แอนด์ คราฟท์ จำกัด

บริษัท ดีจี อาร์ต แอนด์ คราฟท์ จำกัด
DG ART & CRAFT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทวี อัญชุลีพร, นางสาววนิดา อัญชุลีพร, นางสาวมาลิณี อัญชุลีพร, นางวัลย์ดา อัญชุลีพร, นางกัญญา ปัญญาอาจอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2531
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 802/39-41 ซ.เจริญกรุง 107 ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2688-7299
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดีจี อาร์ต แอนด์ คราฟท์ จำกัด