บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด

บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด
D T C INTERNETWORKING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุทธิชัย ศรีเฟื่องฟุ้ง, นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง, นายตระกูล จิณุณารักษ์, นายวิวัฒน์ ศรีเฟื่องฟุ้ง, นายบุญชัย อนุสรณ์พงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 21/20 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2679-9311-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด