บริษัท ดีพร้อม ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ดีพร้อม ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด
DPROM SUPPLY AND SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุทธินี อินทร์ฉาย, นายสหพร นามแป้น
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องนับธนบัตร เครื่องตรวจธนบัตร,เครื่องนับเห
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 44/65 ซ.โอษธิศ ถ.โชคชัย 4 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2933-1741
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดีพร้อม ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด