บริษัท ดีไซน์ แพลนเทเซีย จำกัด

บริษัท ดีไซน์ แพลนเทเซีย จำกัด
DESIGN PLANTASIA CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิสิฐพล อรุณทัต, นายกิตติพัฒน์ วิชญวิเชียร, นายชนภัฎ จาตุรงคกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 มกราคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ์ ขายปล
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 231/2 ถ.สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2503-6646
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดีไซน์ แพลนเทเซีย จำกัด