บริษัท ดี ดีไวซ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ดี ดีไวซ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
D DEVICE COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนัฐพงษ์ สมบูรณ์พงษ์, นางสาวนิรภรณ์ แก้วสระน้อย, นางสาวสมอารมณ์ นิลสนิท
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายขายปลีกและส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด และอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99 หมู่ 8 ชั้น 4 ห้อง เอฟบี 038-039 ถ.พหลโยธิน แขวง คูคต เขต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-6038
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดี ดีไวซ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด