บริษัท ดี-ทูเกตเตอร์ จำกัด

บริษัท ดี-ทูเกตเตอร์ จำกัด
D-TOGETHER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชวลิต ไม้ทองดี, นางสาวศศิประภา เกตุทิพย์, นางสาวชลิดา ไม้ทองดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 ธันวาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างประกอบ ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 100/21 หมู่ 4 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ แขวง บางรักน้อย เขต เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2922-0990
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดี-ทูเกตเตอร์ จำกัด