บริษัท ดี.เค.บุ๊ค ชุมพร จำกัด

บริษัท ดี.เค.บุ๊ค ชุมพร จำกัด
D.K.BOOK CHUMPORN
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมร นิลใหม่, นางสมจิตต์ นิลใหม่, นางสาวประทุม นิลใหม่, นางสาวละม่อม หลอดทองหลาง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายหนังสือเรียน และวิชาการจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 188/142-5 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดี.เค.บุ๊ค ชุมพร จำกัด