บริษัท ดี เอส ไอ ที จำกัด

บริษัท ดี เอส ไอ ที จำกัด
DSIT COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศิริ อาชาพิลาส, นายสุชัย อาชาพิลาส, นางธนิษฐา อาชาพิลาส, นายอำพล วิเชียรกวี,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 มีนาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,เครื่องมือสื่อสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1249/41 อาคาร เจมส์ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2623-7161
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดี เอส ไอ ที จำกัด