บริษัท ดี.เอ็ม.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ดี.เอ็ม.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด
D.M.S.INTERTRADE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสิรินาท โหมดชัง, นายวัชโรภาส โหมดชัง, นางมัณฑนา นุชนารถ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องดนตรี,เครื่องเขียนรวมทั้งครุภัณฑ์ทุกชนิด รับบริการจัดพิมพ์หนังสือ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7/6 ซ.หมู่บ้านเสรี-อ่อนนุช ถ.ศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2321-4809
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดี.เอ็ม.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด