บริษัท ดี-แมคซ์โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ดี-แมคซ์โปรดักส์ จำกัด
D-MAX PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชูเกียรติ กุลรัตนรักษ์, นายกุลเชษฐ เอื้ออำนวย, นายณรงค์ศักดิ์ กิตติพัฒน์ไพบูลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 630000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงานและกระเป๋าหนัง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19/292 หมู่ 9 ซ.คลองหนองใหญ่ ถ.สุขาภิบาล 1 แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ดี-แมคซ์โปรดักส์ จำกัด