บริษัท ด็อคคิวซอฟท์ จำกัด

บริษัท ด็อคคิวซอฟท์ จำกัด
DOCUSOFT COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชนะวัฒน์ สวัสดิชัย, นายชัยเลิศ โกยสมบูรณ์, นายจิระพงษ์ พูลพิพัฒนันท์, นายกมล ทองเจือ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มิถุนายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายซอฟท์แวร์ และให้บริการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 184/233 อาคาร ฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 34 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-3100
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ด็อคคิวซอฟท์ จำกัด