บริษัท ตระกูล พงษ์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ตระกูล พงษ์ โปรดักส์ จำกัด
TRAKHUN PONG PRODUCT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรพงษ์ สุกแสงฉาย, นางบุญสนอง สุกแสงฉาย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ-ขายเครื่องถ่ายเอกสารรับซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 140 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1637
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ตระกูล พงษ์ โปรดักส์ จำกัด