บริษัท ตรีนุช คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ตรีนุช คอมพิวเตอร์ จำกัด
TRINOOT COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสรรพวัฒน์ อรุณธารี, นายปิยานันท์ สังข์ประดิษฐ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและรับซ่อมคอมพิวเตอร์ จัดอบรมและวางระบบคอมพิวเตอร์ (ซื้อมาขายไป)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 230/78 ถ.บางนา-ตราด กม.12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2752-1522
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ตรีนุช คอมพิวเตอร์ จำกัด