บริษัท ตรีมิตรสหกิจ จำกัด

บริษัท ตรีมิตรสหกิจ จำกัด
TRIMIT SAHAKIT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายองอาจ เบญญาศรีสวัสดิ์, นายวิรัช ทองประไพ, นางสาวพัชราภร ทองประไพ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มกราคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 30 หมู่ 3 ซ.สมบูรณ์พัฒนา 2 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ตรีมิตรสหกิจ จำกัด