บริษัท ตรีศักดิ์ บิสซิเนสลิงค์ จำกัด

บริษัท ตรีศักดิ์ บิสซิเนสลิงค์ จำกัด
TRISAK BUSINESS LINK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์, นางสมราญ โล่ห์วิสุทธิ์, นางสมทรง ภัตรพานิช, นายเชน ชู-ชุง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านระบบข้อมูล นำเข้า จำหน่ายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 248 ซ.รัชดาภิเษก 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2274-0081
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ตรีศักดิ์ บิสซิเนสลิงค์ จำกัด