บริษัท ตะวันออก ซิสเต็มส์ คอร์ป จำกัด

บริษัท ตะวันออก ซิสเต็มส์ คอร์ป จำกัด
EASTERN SYSTEMS CORP. CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจารุวัฒน์ ฐิติวร, นายวิทยา ฐิติวร, นางองค์อร เทียนเงิน, นางเอกเอื้อย แสงหิรัญ, นายดุสิต ฐิติวร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มกราคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและซ่อมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 81/4 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3827-0420-1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ตะวันออก ซิสเต็มส์ คอร์ป จำกัด