บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี จำกัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี จำกัด
TANTI CHAREON POKASUP (SUKSAPHAN CHOLBURI) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพฤกษ์ ตันติธรรม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 เมษายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ศูนย์หนังสือสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน – กีฬา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 116/8-9 หมู่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3828-8034-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี จำกัด