บริษัท ตามรภาค เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ตามรภาค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
TARMALLPARK ENGINEERING COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปิยวัชร ตามรภาค, นายไกรวิช ตามรภาค, นายสรยุทธ ตามรภาค, นางพวงผกา ตามรภาค,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 มกราคม 2526
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ เครื่องเขียน เครื่องเหล็ก เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12/3 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ตามรภาค เอนจิเนียริ่ง จำกัด