บริษัท ทราเวิลลิงค์ ซิสเต็ม ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท ทราเวิลลิงค์ ซิสเต็ม ไทยแลนด์ จำกัด
TRAVELINK SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล, นายเควิน เลเซอร์ มอส, นายอรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ, นายวรุตม์ ญาณติรุตม์, นายวรุตม์ ยันตะศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 สิงหาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 100/97 ถ.พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0029-31
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทราเวิลลิงค์ ซิสเต็ม ไทยแลนด์ จำกัด