บริษัท ทริปเปิล เปเปอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ทริปเปิล เปเปอร์ กรุ๊ป จำกัด
TRIPLE PAPER GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวกิจพร ลิ้มโพธิ์แดน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายกระดาษถ่ายเอกสาร,กระดาษต่อเนื่องและกระดาษแฟ็กซ์งานสิ่งพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 26/34 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2580-2688
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทริปเปิล เปเปอร์ กรุ๊ป จำกัด