บริษัท ทวิน ซัน จำกัด

บริษัท ทวิน ซัน จำกัด
TWIN SUN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกวี ธีระกุลพิศุทธิ์, นางจันทร์เพ็ญ ธีระกุลพิศุทธิ์, นางกมลพรรณ ศรีนคร, นางสุชาดา ธีระกุลพิศุทธิ์, นายสมวงศ์ ธีระกุลพิศุทธิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ,อุปกรณ์สื่อสารจำหน่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 850-1 หมู่ 3 แขวง กำแพง เขต ละงู สตูล 91110
โทรศัพท์ : 0-7478-2333
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทวิน ซัน จำกัด