บริษัท ทวีรุ่ง เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ทวีรุ่ง เทรดดิ้ง จำกัด
THAWEERUNG TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนันตพร บุญเลิศ, นายประเวศ จิตวิบูลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกกระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์,โทรศัพท์มือถือ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/16 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทวีรุ่ง เทรดดิ้ง จำกัด