บริษัท ทองดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ทองดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
THONGDEE INTERANTIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยิ้ม ทองดี, นางปนัดดา เจียมธรรมจินดา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 กันยายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบกิจการซื่อขายเครื่องยนต์ ให้บริการเป็นนายหน้า ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 125 ถ.ระนอง 1 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2668-6974
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทองดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด