บริษัท ทอพาซ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท ทอพาซ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
TOPAZ ENTERPRISES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุจิตรา กัญญากุลวรรัตน์, นางสาวอุไรวรรณ กัญญากุลวรรัตน์, นายสมภพ กัญญากุลวรรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 มีนาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องใชัสำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 60/36 หมู่ 2 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2976-0276
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทอพาซ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด