บริษัท ทิปปิ้ง พอยท์ แมก จำกัด

บริษัท ทิปปิ้ง พอยท์ แมก จำกัด
TIPPING POINT MAG CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวรรณกิจ ตันติฉันทะวงศ์, นางสาวจุฑารัตน์ พันธ์ใจธรรม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 มกราคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ จัดพิมพ์ จัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ รับโฆษณาสินค้าและบริการในเอกสารสิ่งพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 262/24 ถ.สุขุมวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทิปปิ้ง พอยท์ แมก จำกัด