บริษัท ทีวาย ไทม์ พรีซิชั่น จำกัด

บริษัท ทีวาย ไทม์ พรีซิชั่น จำกัด
TY TIME PRECISION COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนิวัตน์ สิทธิพงศ์อนุกูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 มิถุนายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้านำเข้า ค้าส่ง-ปลีกนาฬิกา เครื่องคิดเลข เครื่องเล่นเกมส์ วิทยุ รวมทั้งอุปกรณ์ และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/9 ถ.อุณากรรณ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทีวาย ไทม์ พรีซิชั่น จำกัด