บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด

บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด
TKI PERPETUAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย, นางนัฐวรา บุญญาปะมัย, นายวันชัย สว่างวงศากุล, นางจิรพรรณ ลี้ถาวร, นางสาวปรีญา แสงมณี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 สิงหาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 300000000
ประเภทธุรกิจ : ขายนาฬิกา,ปากกา เครื่องอัญมณีและเครื่องหนังทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 155 ถ.ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด