บริษัท ทีเน็ต เอเชีย จำกัด

บริษัท ทีเน็ต เอเชีย จำกัด
T NET ASIA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกษม ชนะวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ รับจ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 422/11-12 หมู่ 5 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4326-2198
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทีเน็ต เอเชีย จำกัด