บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจและการค้า ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจและการค้า ประเทศไทย จำกัด
BUSINESS CONSULTATION & TRADING (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนำโชค ศรุติบุตร, นางสาวอารยา ศุภสัจญาณกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 มีนาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่ปรึกษาธุรกิจ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 111/109-110 หมู่ 5 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2801-2281
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจและการค้า ประเทศไทย จำกัด