บริษัท ที.จี.โอ.อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ที.จี.โอ.อินเตอร์เทรด จำกัด
T.G.O. INTERTRADE CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทรงพล ทองวิจิตร, นายพิทยา พัฒนาธำรงพานิช, นายศิริยุทธ ศิริมั่งมูล, นายสุรเดช ทองวิจิตร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ ตลับหมึก หมึกเติม ผ้าหมึก เครื่องเขียน บริการงานด้านบัญชี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 115/5 ซ.เจริญกรุง 93 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2754-0982
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ที.จี.โอ.อินเตอร์เทรด จำกัด