บริษัท ที ซี บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ที ซี บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
T C B INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายษมาธา เมธีพุทธิ, นายสิทธิชัย ชวรางกูร, นายสมคิด โสภณธนกิจสกุล, นายธง ตั้งศรีตระกูล, นายเกียรติ สีมาปิวะพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มิถุนายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ขายปลีกกระดาษแบบฟอร์มคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3366/9 ซ.มโนรม ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2672-7772
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ที ซี บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด