บริษัท ที ธนาชาต ควอลิตี้ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ที ธนาชาต ควอลิตี้ ซัพพลาย จำกัด
T THANACHART QUALITY SUPPLY CO,LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณัฏฐวัฒน์ องค์รัตนะคณา, นายธนะสิทธิ์ ถิรธนาเจริญวงศ์, นางธัญยธรณ์ ถิรธนาเจริญวงศ์, นางสาวรัชนี เบญจภัทรนที,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 498/14 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2437-2408
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ที ธนาชาต ควอลิตี้ ซัพพลาย จำกัด