บริษัท ที.พี.ที. บีสเน็ซ ซีสเต็มส์ จำกัด

บริษัท ที.พี.ที. บีสเน็ซ ซีสเต็มส์ จำกัด
T.P.T. BUSINESS SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธราธิป ตรีวิเชียร, นางภารดี ตรีวิเชียร, นายพงศ์เกียรติ ตรีวิเชียร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรับฝากชำระค่าไปรณียากร,ค่าไฟฟ้า,น้ำประปา,โทรศัพท์ บริการให้เช่าตู้เอกสาร และพัสดุภัณฑ์ รับบรรจุหีบห่อ ขายสินค้ากระดาษ,เครื่องเขียน,แบบพิมพ์,อุปกรณ์การพิมพ์,จำหน่าย แสตมป์ และ ดวงตราไปรษณีย์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 70/1 อาคาร คาร์ฟูร์ ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2995-1861
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ที.พี.ที. บีสเน็ซ ซีสเต็มส์ จำกัด