บริษัท ที.อาร์.คอมพิวเตอร์ ชลบุรี จำกัด

บริษัท ที.อาร์.คอมพิวเตอร์ ชลบุรี จำกัด
T.R.COMPUTER CONBURI CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธารา ล่ำซำ, นางสาวปาณิศา โศภน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 112/372 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3828-6033
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ที.อาร์.คอมพิวเตอร์ ชลบุรี จำกัด