บริษัท ที.เจ.เอส คอนซัลแท็น จำกัด

บริษัท ที.เจ.เอส คอนซัลแท็น จำกัด
T.J.S CONSULTANTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางพิมพา คณารักษ์สันติ, นายสุรพงษ์ คณารักษ์สันติ, นายสุรศักดิ์ คณารักษ์สันติ, นางสาววณี เธียรธนู,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2531
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป บริการพัฒนาโปรแกรม จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 230 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ที.เจ.เอส คอนซัลแท็น จำกัด