บริษัท ทูลสมัย จำกัด

บริษัท ทูลสมัย จำกัด
TOONSAMAI CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปันจา ทูลคำเตย, นางสุภาพร โสภา, นายชวนมา สุวรรณมาโจ, นายณัฐพงศ์ มั่นแก่น, นางสาวจุฑามณี ทูลคำเตย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียนแบบพิมพ์.
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 286 หมู่ 1 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทรศัพท์ : 0-4259-9336
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทูลสมัย จำกัด