บริษัท ท็อปแลนด์เทคนิคอล จำกัด

บริษัท ท็อปแลนด์เทคนิคอล จำกัด
TOPLAND TECHNICAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวีระนนท์ รอบบรรเจิด, นายบรรเลง รอบบรรเจิด, นางสมถวิล รอบบรรเจิด
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 19300000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 211/45-46 ถ.บรมไตรโลกนารถ แขวง ในเมือง เขต เมือง กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0-5522-5074-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ท็อปแลนด์เทคนิคอล จำกัด