บริษัท ท็อป วัน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ท็อป วัน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ จำกัด
TOP ONE HARDWARE COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคณิต ไกรศร, นางสาวจิดาภา กิตติไกวัล, นางสาวณัฐรีย์ ไกรศร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 มีนาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่งคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ ซ่อมแซมดูแลรักษาคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 59/302 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 7536505
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ท็อป วัน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ จำกัด